WAT DOEN WIJ VOOR U?

Deinze Industrie heeft een aantal concrete acties gerealiseerd in het verleden en gedefinieerd voor de toekomst. U vindt ze hieronder. Maar Deinze Industrie wenst vooral een klankbord voor alle Deinze Bedrijven te zijn. Voor en door ondernemers.

Wij vullen ons actieprogramma aan met projecten op specifieke vraag van de ondernemers. Daarom doen wij hier een warme oproep om uw noden te communiceren.

Ondervindt u problemen? Worstelt u met bepaalde zaken? Laat het ons weten via info@deinzeindustrie.be. Wij werken eraan voor u!

 

INFORMATIE- EN KENNISUITWISSELING

 • Goeiedag, wie bent u en wat zullen wij voor u doen ?

  Wij vinden het persoonlijk contact met u belangrijk. Want dan kan u makkelijk uw noden en grieven bij ons kwijt. Aarzel niet en bel ons met uw vragen en opmerkingen.

 • Via kennis- en informatie-uitwisselingmomenten leert u uw buren en andere ondernemers van de bedrijventerreinen kennen. Ondernemers leren graag van elkaar en bieden elkaar altijd een helpende hand waar nodig.
 • Deze website biedt aan elk bedrijf een infofiche en vormt zo een bedrijvengids, een krachtige zoekmachine zal elke bezoeker binnen de seconde een antwoord geven op vragen rond “Wie doet wat in Deinze ?”. Ook het aanbod van bedrijfspanden te koop/te huur vindt u op deze webstek.
 • In 2017 lag het accent inzake informatie-en kennisuitwisseling op milieu en duurzaam ondernemen en dit in het kader van een provinciaal subsidiedossier. Regelmatig werden naar alle bedrijfsleiders in Deinze korte berichten worden gestuurd rond deze materie. Ook netwerkmomenten en een groepsaankoop werden uitgewerkt.
 • In juni 2018 organiseerde Deinze Indsutrie een debatavond over de economische gevolgen van de fusie Deinze en Nevele. Professor Koenraad De Ceuninck legde samen met het panel (Jburgmeesters Jan Vermeulen en Johan Cornelis, schepen Norbert De Mey, Sofie Vandelannootte (Veneco), Jan Leroy (VVSG) en Dieter Geenens (POM Oost-Vlaanderen) diverse kwesties bloot en debatteerde met ondernemers.
 • Op 4 oktober 2018 organiseerde Deinze Industrie opnieuw sedert lang een Jobbeurs in Deinze. Deze is doorgegaan in de Rekkeling en was gericht op diverse functies uit verschillende sectoren in productie, techniek en logistiek.
 • In 2019 werden de activiteiten aangevuld door de eerste editie van Deinze Industrie Teamtrophy, een bedrijvensportdag.  Meer dan 70 deelnemers uit 14 bedrijven namen deel!
 • In 2020 – het jaar van de corona epidemie – kon het Deinze Industrie Jobcafé nog net georganiseerd worden.  Deinze Industrie heeft in maart 2020 een bedrijfsfilm gemaakt waarin alle veiligheidsmaatregelen in bedrijven in beeld werden gebracht.  De film werd gedeeld buiten de regio en talloze keren bekeken bij wijze van voorbeeld.
 • In 2021 kon stilaan terug meer georganiseeerd worden, zie verder op deze website.  Deinze Industrie werkte in 2021 aan digitale vernieuwing (redesign website). Vanaf 2022 kon terug voluit gewerkt worden aan kernactiviteiten zoals een webinar rond employer branding, een collectieve teambuildingdag en een jobbeurs .

2

MOBILITEIT

 • Sedert eind 2019 wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk actieplan ter verbetering van mobiliteit en verkeersinfrastructuur in industriezones, samen met de schepen van mobiliteit. Het is een werk van lange adem om de desiderata van alle zones in de Prijkels, Rond de Watertoren en Deinze Noord gepland en uitgevoerd te krijgen.  Bedrijven die nog nieuwe ideeën willen aanbrengen kunnen deze melden via info@deinzeindustrie.be. 
 • In 2021 zijn de eerste doorbraken concreet zichtbaar:
  • aanleg voetpaden in Izone 6 zijn een feit
  • er is een akkoord voor een nieuwe ontsluitingsweg voor de bedrijvenzone Ter Mote in Nevele
 • de werkgroep verkeer komt om de 4 maanden samen – van het lokaal bestuur volgen Peter Coppens, Patrick Otten, Gilles Van Onacker, schepen Filip Vervaeke en Mathias De Smet mee op. 

3

MILIEU EN ENERGIE

 • In het kader van een provinciaal subsidiedossier ‘milieu en duurzaam ondernemen’, werden in 2017 intiatieven ondernomen om de ondernemers in Deinze beter te informeren. Zo werd er een netwwerk avond rond ‘duurzame mobiliteit’ en ’tips voor ondernemers voor besparingen op energie’ georganiseerd in het najaar 2017. Ook een groepsaankoop KGA ophaling en meer bedrijfs informatie inzake milieu, werd opgezet.
 • In 2018 zijn blikkenvangers geplaatst aan de toegangswegen van de 3 bedrijventerreinen zones. Dit om sluikstoren tegen te gaan.

De blikkenvangers zijn jammer genoeg in 2020 weggehaald, wegens teveel misbruik. Vanaf 2022 wordt Deinze Industrie via bevragingen betrokken bij het opstellen van het klimaatplan.

4

ARBEIDSMARKT

 • Vind die witte raaf.
  Personeelsaanwerving is voor elke ondernemer een heikel punt. Daarom stimuleren wij alle vacatures in Deinze op wekelijkse basis via Facebook en LinkedIn. Op de website – https://www.deinzeindustrie.be/deinze/jobs – geven we een overzicht van alle initiatieven die structureel worden genomen in functie van tewerkstelling. Via campagnes worden zowel werkzoekende als werkende mensen, die een nieuwe uitdaging zoeken, aangesproken.
 • Sedert 2019 is Deinze Industrie gestart met een collectieve teambuilding sportdag: Deinze Industrie Teamtrophy.  Bedrijven schrijven teams van 4 personen in en nemen het op tegen elkaar.  De eerste editie in 2019 ging door in de Brielmeersen en werd professioneel uitgewerkt door Movemint.   De volgende editie wordt gepland op zaterdag 26 augustus 2023.
 • Sedert 2019 is terug een jobbeurs opgestart en gerestyled tot Deinze Industrie Jobcafé, een meer informerele versie.  De organisatie wordt mee ondersteund door VDAB en Wijk-werken Leie&Schelde.  In 2023 gaat Deinze Industrie Jobcafé opnieuw door in de Brielpoort op maandagnamiddag 6.11.2023.
 • Sedert enkele jaren organiseert Deinze Industrie, samen met VDAB, een webinar rond Employer Branding. In 2023 zal dit opnieuw fysiek georganiseerd worden

5

VEILIGHEID

 • Samen met de politie werken wij aan een buitengewoon buurtinformatienetwerk (BIN): elke bedrijvenvereniging heeft haar eigen BIN. Deinze Industrie zorgt voor een netwerk van deze BIN’s zodat alle informatie omtrent diefstallen, verdachte personen, wagens en handelingen als een lopend vuurtje doorheen de bedrijventerreinen gemeld wordt. Een verwittigd man is er twee waard!
 • Uw brandveiligheid dragen wij hoog in het vaandel. Samen met de brandweercommandant ondersteunen wij uw inspanningen om calamiteiten in uw bedrijf te vermijden. Wij denken daarbij aan ondersteuning bij de opmaak van uw brandpreventiedossier, brandopleidingen voor u en uw personeel, faciliteren van sleutelkluizen, technopreventieve maatregelen.
 • In 2019 heeft Deinze Industrie een groepsaankoop voor AED toestellen aangeboden. 15 bedrijven kochten en AED toestel aan.
 • In 2020 en 2021 organiseerde Deinze Industrie een groepsaankoop voor helmen voor elektrische fietsen.
 • In 2022 is (later dan voorzien wegens covid) een collectieve opleiding georganiseerd voor gebruik van AED toestellen. Structureel overlegt het bestuur met stad Deinze (dienst omgeving) over de voornaamste knelpunten inzake infrastructuur en verkeersveiligheid en wordt gezocht naar oplossingen.

6

JOBBEURS DEINZE INDUSTRIE

 • Sedert 2018 is Deinze Industrie opnieuw gestart met een jaarlijkse jobbeurs.  Gezien de vele bedrijven in Deinze en regio, is Deinze gegeerd.  Het volgende Deinze Industrie Jobcafé gaat door op maandag 6 november 2023 in de Brielpoort in Deinze.

PRIVACY Uw persoonsgegevens worden door Deinze Industrie (verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt voor de inschrijving en uitvoering van de Jobbeurs (contractuele relatie). U kan ons bereiken via de contactpersoon Yannic Demeyer (info@deinzeindustrie.be – 0497/48 06 57). Deinze Industrie doet voor de praktische uitvoering van de Jobbeurs beroep op verwerkers. Uw gegevens worden door deze verwerkers enkel in het kader van deze Jobbeurs verwerkt. Via dit e-mailadres info@deinzeindustrie.be kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Indien u meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met Yannic Demeyer

Contact to Listing Owner

Captcha Code