WAT DOEN WIJ VOOR U?

Deinze Industrie heeft een aantal concrete acties gerealiseerd in het verleden en gedefinieerd voor de toekomst. U vindt ze hieronder. Maar Deinze Industrie wenst vooral een klankbord voor alle Deinse bedrijven te zijn. Voor en door ondernemers.

Wij vinden het persoonlijk contact met u belangrijk en vullen ons actieprogramma aan met projecten op specifieke vraag van de ondernemers. Daarom doen wij hier een warme oproep om uw noden te communiceren.

Ondervindt u problemen? Worstelt u met bepaalde zaken? Laat het ons weten via info@deinzeindustrie.be. Wij werken eraan voor u!

Via kennis- en informatie-uitwisselingsmomenten leert u uw buren en andere ondernemers van de bedrijventerreinen kennen. Ondernemers leren graag van elkaar en bieden elkaar altijd een helpende hand waar nodig. Deze website biedt aan elk bedrijf dan ook een infofiche en vormt zo een bedrijvengids. Ook het aanbod van bedrijfspanden te koop/te huur vindt u op deze webstek.

U bent van harte welkom op onze activiteiten in 2024. Inschrijven of meer informatie? Mail naar info@deinzeindustrie.be.

24.04.2024: VOKA Jobdreamday

Jobdreamday is een samenwerking tussen het schoolnetwerk in Deinze, Deinze Industrie en VOKA. Dit initiatief biedt leerlingen (6de en 7de middelbaar) de gelegenheid om zowel praktijkervaring als inspiratie op te doen voor hun toekomstige carrière, en dat allemaal binnen hun eigen regio. Het is niet alleen een kans om als bedrijf te laten zien wat je doet, maar ook om potentiële toekomstige talenten aan te trekken.

30.05.2024: Ondernemersavond – Techniek Dynamiek in Deinze. Hoe de kloof dichten tussen de vraag naar techniekers en het onderwijs in Deinze?

Deinze is een scholierenstad en biedt uitstekend technisch onderwijs aan. Bedrijven zijn permanent op zoek naar technische medewerkers en doen inspanningen om hen op te leiden. Ondanks er heel wat raden en tussenorganisaties zijn om de leerplannen af te stemmen op actuele noden in het werkveld, ontbreekt iets te vaak de stem van de ondernemingen. Deinze Industrie organiseert een debatavond tussen het onderwijsveld en de ondernemers en zoekt naar bijkomende lokale oplossingen, aanvullend op de leerplannen. Elkaar en elkaars wensen beter leren begrijpen is de boodschap. De debatavond, die doorgaat bij VTI Deinze, wordt afgesloten met een gezellige BBQ.

31.08.2024: Deinze Industrie Teamtrophy

Deze collectieve bedrijvensportdag is een klassieker geworden. In samenwerking met Movemint strijden jaarlijks meer dan 100 werknemers uit meer dan 20 bedrijven tegen elkaar. Diverse groepsspellen op de Brielmeersen bevorderen de groepsgeest en het netwerken tussen de bedrijven onderling.

Noteer nu al in jullie agenda!

06.10.2024: VOKA Open Bedrijvendag – HOTSPOT Deinze

Jaarlijks organiseert VOKA over gans Vlaanderen de eerste zondag van oktober een Open Bedrijvendag. In 2024 zal Deinze de HOTSPOT zijn voor Oost-Vlaanderen. Dat wil zeggen dat Deinze Industrie, samen met stad Deinze (dienst lokale economie) en VOKA Oost-Vlaanderen de stad als ondernemersstad in de kijker zal zetten. De voorwaarde is dat er minimaal 5 bedrijven uit Deinze deelnemen (in 2022 en 2023 namen er 2 bedrijven deel) en dat de stad ook actief deelneemt met een publiek gebouw. Intussen is op het schepencollege beslist dat de technische uitvoeringsdienst zal opengesteld worden voor het grote publiek.

Heb jij nog vragen of wens jij deel
te nemen? Aarzel niet om contact op te nemen via
mieke.ampe@openbedrijvendag.be of op 0478/97.05.41.

25.11.2024: Deinze Industrie Jobcafé

Ook de jobbeurs in Deinze in de Brielpoort is intussen een blijver geworden. De jobbeurs wordt georganiseerd samen met VDAB en Werken Leie en Schelde. Met dergelijke partnerships kan naast een algemene brede communicatie naar bezoekers, ook gericht gecommuniceerd worden naar werkzoekenden op basis van de vacatures van de deelnemende bedrijven. Door de opgebouwde concrete aanpak is de jobbeurs in Deinze uitgegroeid tot de grootste in Oost-Vlaanderen en vinden meer dan de helft van de bedrijven jaarlijks 1 à 2 medewerkers via de jobbeurs. Ook laatstejaars van de Deinse scholen worden uitgenodigd.

PRIVACY Uw persoonsgegevens worden door Deinze Industrie (verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt voor de inschrijving en uitvoering van de Jobbeurs (contractuele relatie). U kan ons bereiken via de contactpersoon Yannic Demeyer (info@deinzeindustrie.be – 0497/48 06 57). Deinze Industrie doet voor de praktische uitvoering van de Jobbeurs beroep op verwerkers. Uw gegevens worden door deze verwerkers enkel in het kader van deze Jobbeurs verwerkt. Via dit e-mailadres info@deinzeindustrie.be kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Indien u meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met Yannic Demeyer.

Contact to Listing Owner

Captcha Code