Nieuwe richtlijnen van de noodcentrale 112 voor bedrijven

door | jul 13, 2020 | Nieuwsberichten, veiligheid

Nieuwe richtlijnen van de noodcentrale 112 voor bedrijven

 

Soms gebeuren er incidenten in bedrijven waarbij het niet noodzakelijk lijkt om de noodcentrale 112 te verwittigen. Echter wanneer de impact van het incident merkbaar is voor de omgeving (burgers en passanten), bv. geurhinder of een zicht- of hoorbaar gevolg, is het belangrijk dit (meteen) aan de noodcentrale 112 te melden. Ook wanneer er geen tussenkomst van de publieke brandweer nodig is.


Schermafbeelding_2020-07-13_om_19.29.31.png

 

Meldingen van incidenten in bedrijven met impact op de omgeving

Regelmatig worden incidenten binnen bedrijven afgehandeld door eigen technici of door de eigen interventiedienst zonder dat de noodcentrale (NC) 112 OVL hiervan op de hoogte is. Op regelmatige basis ontvangt de NC 112 OVL toch nog meldingen van burgers/passanten die een abnormale situatie opmerken, waarbij de brandweer alsnog wordt gealarmeerd. Om dergelijke overbodige acties (onnodig oproepen van brandweer en/of politie) te vermijden worden bedrijven verzocht om bij incidenten binnen het bedrijf die zichtbaar/hoorbaar zijn voor burgers/passanten, waarbij de eigen interventiedienst de toestand onder controle heeft en er geen tussenkomst nodig is van de brandweer, de NC 112 OVL meteen in te lichten van het incident. Dit moet er voor zorgen dat de middelen (van brandweer en politie) beschikbaar blijven voor incidenten waarbij interventie noodzakelijk en dringend is.  

Wanneer er geen voorafgaande melding geweest is door het bedrijf wordt de oproep (door een burger/passant) als een noodoproep verwerkt en wordt er gealarmeerd, met het gebeurtenistype dat het best aansluit bij de gegevens die uit de oproep zijn verkregen rekening houdende met de Belgische Handleiding Brandweer Regulatie.

Contact to Listing Owner

Captcha Code