Arbeidstrajectbegeleider

door | nov 23, 2021 | Jobs

Het project Stroom naar werk bestaat erin kansengroepen uit onze regio intensief te begeleiden tijdens hun zoektocht naar werk. Hiervoor is onze projectvereniging op zoek naar een nieuwe arbeidstrajectbegeleider. 

Deze arbeidstrajectbegeleider zal instaan voor de kwaliteitsvolle screenings van niet werkende werkzoekenden met het oog op het vinden van en begeleiden bij betaald werk.

Projectvereniging Wijk-Werk Leie en Schelde is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Deinze, De Pinte, Destelbergen, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, met maatschappelijke zetel in Merelbeke.

De vereniging heeft als doel de lokale samenwerking te bevorderen op het gebied van het tewerkstellings-en activeringsbeleid. Dit kan onder meer door het organiseren van Wijk-Werken en andere tewerkstellingsinitiatieven voor doelgroepen;

Voor het Wijk-Werken wordt er samengewerkt met de VDAB, en zijn er drie VDAB Wijk-Werkbemiddelaars actief voor de vereniging.

Voor Tijdelijke Werkervaring is er een samenwerking met de OCMW’s van de gemeenten De Pinte, Destelbergen, Gavere, Melle, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.

Vanuit deze samenwerking groeide het project Stroom naar werk met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De arbeidstrajectbegeleider staat in voor de kwaliteitsvolle screenings van niet werkende werkzoekenden met het oog op het vinden van en begeleiden bij betaald werk.

We zijn op zoek naar een halftijdse arbeidstrajectbegeleider voor het project Stroom naar werk met als takenpakket:

· Screenen en begeleiden van werkzoekenden binnen het project

· Ondersteuning tijdens en begeleiding na uitstroom tewerkstellingstrajecten in functie van doorstroom naar NEC

· Prospectie van arbeidsplaatsen binnen het NEC

· Organiseren van vormingen/ opleidingen voor cliënten en maatschappelijk werkers van het samenwerkingsverband

Als arbeidstrajectbegeleider rapporteer je aan de coördinator en aan de betrokken partners.

De standplaats is het Sociaal Huis van Merelbeke.

Profiel

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

· Houder zijn van een Graduaat of Bachelor bij voorkeur in de menswetenschappen

· Houder zijn van een rijbewijs B

· Beschikken over een eigen wagen.

· Een passend gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie.

· Van de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Je kan je kandidatuur indienen op twee manieren:

· Via mail aan sharon@werkenleieenschelde.be

· Of per post: T.a.v. Wijk-Werken Leie en Schelde, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke

Of je nu via mail of per post solliciteert, we dienen volgende documenten van jou te ontvangen:

· CV

· Motivatiebrief

· Een kopie van het gevraagde diploma

· Een uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud)

De uiterste inschrijvingsdatum werd vastgelegd op 2 december 2021

Jobgerelateerde competenties

 • Dossiers van werkzoekenden beheren
 • Noden en verwachtingen van de klant-werkgever identificeren (aanwerving, competentiebeheer, opleiding, … )
  De samenwerkingsmodaliteiten bepalen
 • De klant begeleiden bij de te ondernemen stappen
  De acties opvolgen en een voortgangstraject voorstellen
 • Samen het individuele project bepalen (tewerkstelling, bedrijfsoprichting, opleiding, …)
  Acties voorstellen (infosessies, werkaanbiedingen, …)
 • De vraag identificeren en de noden van de klant analyseren (promotie, opleiding, integratie, …)
 • Werken met een doelgroep: Begunstigden van een leefloon
 • Collectieve acties rond opleiding, tewerkstelling, vergoeding, … uitwerken en leiden
 • Werken met een doelgroep: Werkzoekenden
 • Vakdocumentatie bijwerken (wijzigingen in reglementering, plaatsen waar men terecht kan, …) en ter beschikking stellen van het publiek
 • Klanten onthalen en informeren (tewerkstellingsmaatregelen, vergoeding, opleidingsmogelijkheden, …)
 • Dossiers van vacatures beheren (inschrijving, opvolging van de vervulling, …)

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen hebben
 • Commercieel zijn
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Plannen (= ordenen)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Contactvaardig zijn

Aanbod

Wij bieden: een boeiend en gevarieerd takenpakket, verloning op B1-B3 niveau aangevuld met maaltijdcheques (8 euro), jaarlijkse ecocheques, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, aansluiting GSD-V en een interessante verlofregeling.

Voor de berekening van je salaris wordt beroepservaring bij de overheid volledig in aanmerking genomen, beroepservaring uit de privésector enkel indien relevant voor de functie.

Een simulatie op aanvraag is mogelijk.

Plaats tewerkstelling

WIJKWERKORGANISATIE LEIE EN SCHELDE
HUNDELGEMSESTEENWEG 353 9820 MERELBEKE

Contact to Listing Owner

Captcha Code