Wegenwerken en mobiliteit

asphalt-road-surrounded-by-trees-cloudy-sky 1.png
 


Wegenwerken

Verkeersinfrastructuur - mobiliteit in industriezones - wegenwerken

Deinze Industrie ijvert voor meer verkeersveiligheid en netheid in de industriezones. Ook mobiliteitswerken tijdig communiceren is een ambitie van de ondernemerskoepel. Via de ambtenaar lokale economie worden gekende wegenwerken doorgegeven aan de coördinator van Deinze Industrie, die dan op haar beurt de nodige zones via inmail asap inlicht.

Sedert het najaar 2019 verzamelde Deinze Industrie desiderata van de verschillende industriezones op vlak van verkeersinfrastructuur en mobiliteit in de industriezones. Deze lijst vindt u hieronder. Op geregelde basis wordt overleg gepleegd met de bevoegde schepen om de stand van zaken van aanpak te kennen. Bepaalde desiderata zijn opgenomen in het groter mobiliteitsplan van de stad, andere laten al (te) lang op zich wachten. Maar het is belangrijk dat vanaf nu de desiderata geregeld op tafel komen. Met de hoop dat er voortgang wordt geboekt.
Bedrijven die specifieke wensen of noden hebben op vlak van mobiliteit
of verkeer kunnen deze mailen naar
info@deinzeindustrie.bePDF Icon Desiderata_MET_REACTIES_verkeersveiligheid_en_aantrekkelijkheid_industriezones.pdf


“Met de prijs hopen we natuurlijk dat meer bedrijven en producten van hernieuwbare energie de weg naar ons platform vinden”, zegt Jonas Verstraeten, mede-oprichter van Watt.Wizard.