Strategische ecologiesteun voor bedrijven

door | mei 5, 2017 | Nieuwsberichten, subsidies-en-vergunningen

Strategische ecologiesteun voor bedrijven

Wat?

Met de strategische ecologiesteun wil de Vlaamse Overheid kmo’s en grote ondernemingen stimuleren om te investeren in technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst van de klassieke ecologiesteunregeling EP-PLUS.

ecologiesteun.jpg

 

Voor wie?

Een onderneming dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • is een onderneming als vermeld in het decreet van 16 maart 2012 (infobrochure

  • voldoet aan de regelgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest;
  • oefent een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-code) uit;
  • heeft geen administratieve overheid met dominerende invloed in de onderneming. Er is een vermoeden van een dominerende invloed indien 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten van deze onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks in handen van een administratieve overheid zijn;
  • is voor de indieningsdatum van de steunaanvraag toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten indien ze tot de doelgroep ervan behoort (doorgaans grote energieverbruikers > 0,1PJ);
  • een grote onderneming toont het stimulerende karakter aan van de strategische ecologiesteun op de geplande investeringen;
  • heeft op de indieningsdatum geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en geen procedure op basis van Europees of nationaal recht lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd. Achterstallige schulden zijn schulden van 3.000 euro of meer, ongeacht of er een bezwaar of beroep tegen een vordering van de RSZ werd aangetekend. Schulden waarvoor de onderneming een afbetalingsplan heeft dat ze respecteert, worden niet als achterstallig beschouwd.

Download het document met alle nuttige informatie in verband met de steunmaatregel.


Contact informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en omgevingssteun
Koning Albert II-laan 35 bus 12 
1030 Brussel – 02 553 37 88 – ecologiepremie@vlaio.be n

Contact to Listing Owner

Captcha Code