LDL GROUP: SERVICE TECHNIEKER

door | aug 28, 2018 | Jobs

Functie:

LDL Equipment blijft groeien. Daarom zijn wij geregeld op zoek naar de juiste mensen om ons team van techniekers aan te vullen!

De service technieker rapporteert aan het hoofd van de technische dienst.

TAAKINHOUD:
De technieker werkt op locatie en is verantwoordelijk voor :

 Een ter beschikking gestelde planning opvolgen

 De nodige onderdelen en gepaste gereedschap meenemen naar de plaats van installatie

 Technische service / onderhoud uitvoeren op de wasserijapparatuur rekening houdend met de instructies van de verantwoordelijke en de gestelde veiligheidsnormen

 De kwaliteit van de eigen werkzaamheden kritisch controleren

 Duidelijk volgens de afspraken rapporteren aan de verantwoordelijke – Werkbon opmaken bij de klant en ter ondertekening voorleggen aan de klant – Eventuele schade aan materiaal / gebouw van derden rapporteren aan de verantwoordelijke

 Verpakkings- en afvalmateriaal sorteren en in de daarvoor bestemde afvalcontainers deponeren

 Respecteert de veiligheidsinstructies

 Respecteert werktijden en vastgelegde pauzes

 Is een voorbeeld voor het dragen van de verplichte PBM‘s

 Meldt onveilige situaties of onveilige handelingen onmiddellijk aan de interne preventie adviseur en/of hoofd installaties

 Neemt in een noodsituatie direct de voorgeschreven maatregelen conform het noodplan.

 

Profiel:

KENNIS:

 Kennis verwerven van de interne procedures

 Een A2 of Bachelor diploma in een technische richting – Kennis van mechanica – elektrische en elektronische kennis

 Kennis verwerven gebruik PC systeem

 Kennis van de Nederlandse taal, zich behelpen in de Franse taal

VAARDIGHEDEN:

 Nauwkeurig en ordelijk kunnen werken

 In een teamkunnen samenwerken

 Een hoge mate van zorgvuldigheid en nauwkeurigheid

 Basiskennis PC gebruik bezitten

 Bestand zijn tegen druk tijdens discussies met sommige ontevreden klanten

ATTITUDES:

 Klantgericht denken en handelen – Stelt zich vriendelijke, dienstverlenend en respectvol op naar klanten en collega’s – Streeft naar klantentevredenheid en gaat niet in discussie met de klant

 Zelfstandig kunnen werken en uit eigen beweging werkzaamheden oppakken

 Initiatief durven nemen binnen de eigen functie  Een hoge werkdruk aankunnen

 Werken volgens de voorgeschreven veiligheidsnormen

 Zorg dragen voor het werkmateriaal en camionettes. Camionettes op regelmatige basis opkuisen

Contact:

 Stuur een e-mail naar ann@ldlnv.be 

 Vermeld jouw naam en contactgegevens

 Vergeet niet jouw CV mee te sturen! 

Contact to Listing Owner

Captcha Code