Jobs

7 concrete initiatieven van Deinze Industrie vzw

1 Employer branding

Jaarlijks organiseert Deinze Industrie vzw samen met VDAB in het voorjaar een webinar rond employer branding. De manier waarop bedrijven worden voorgesteld aan de arbeidsmarkt is belangrijker geworden en is een van de initiatieven van Deinze Industrie. Bedrijven moeten zich uitgesproken profileren willen ze nieuwe talenten aantrekken. Het webinar biedt inzichten en directe tools waarmee elk bedrijf onmiddellijk mee aan de slag kan.

2 LinkedIn- en Facebook-vacaturebijdragen

Wekelijks wordt via LinkedIn en Facebook een vacature van een Deins bedrijf geplaatst, met uiteraard een korte intro over het bedrijf/de job. Deze info wordt altijd versterkt door een algemene link met alle full- en halftime jobs in Deinze van de afgelopen maand, te vinden op LinkedIn. Met het continu brengen van een vacature wordt stapsgewijs een beeld gegeven van de talrijke bedrijven in Deinze.

3 LinkedIn- en Facebook-campagne

Eén keer per maand promoten we via LinkedIn en Facebook een algemene visuale over werken/wonen/winkelen in Deinze. Een algemene visual over hoeveel de stad wel heeft te bieden, met een link naar werk. De #werkendichtbijhuis, #jobs, #deinsedoeners (cfr. Campagne Deinze 2040) worden vermeld. De visual wordt gelinkt met alle full- en halftime jobs in Deinze van de afgelopen maand, te vinden op LinkedIn.

4 Deinze Industrie Jobcafé

Jaarlijks in het najaar organiseert Deinze Industrie een fysieke jobbeurs in de Brielpoort in Deinze. De beurs is gericht naar alle types jobs en naar diverse sectoren. Jaarlijks verwelkomen 45 bedrijven (maximale capaciteit) ongeveer 500 bezoekers. Er wordt ook ingezet op klassikale bezoeken van scholieren, gezien de vele secundaire scholen met afstudeerrichtingen in stad Deinze.

5 Ondernemersrubriek in het maandelijks stadsmagazine D17

Het kennen van bedrijven in eigen stad is van groot belang. Burgers hebben vaak geen idee van welke bedrijven er rond hen actief zijn. Daarom wordt maandelijks een bedrijf in de kijker gezet en op een laagdrempelige manier beschreven in het magazine van Stad DeinzeD17. De gepubliceerde bedrijven krijgen steevast reacties op de publicatie. Vanaf midden 2022 wordt de geschreven publicatie aangevuld met een podcast. Dit auditief kanaal biedt nog meer informatie over het bedrijf en de mensen die het bedrijf leiden en spreekt vooral ook jongeren aan.

6 Jobrondes: bezoeken van bedrijven met kandidaten/sollicitanten – samenwerking VDAB

In het voorjaar van 2023 (mogelijks juni 2023) zal voor de eerste keer ingezet worden op Jobrondes, in samenwerking met VDAB. Hierbij selecteert VDAB profielen op basis van vacatures van bedrijven die willen deelnemen aan deze actie. De werkzoekenden leggen het traject (op zaterdagvoormiddag) naar de bedrijven per fiets af (samenwerking met Blue-bike). Deinze Industrie zal vooral inzetten in het aanwerven van bedrijven die willen deelnemen aan deze actie. Naast de gesprekken met de werkzoekenden, kunnen bedrijven open communiceren over bv. een opendeurdag en ook andere geïnteresseerden ontvangen.

7 Jobdreamday in samenwerking met VOKA

Deinze is een scholierenstad.  Dagelijks volgen +/- 6.000 secundaire scholieren les in Deinze en velen van hen volgen een opleiding in een afstudeerrichting. Jobdreamday richt zich volledig naar scholieren die willen kennis maken met de arbeidsmarkt. Op Jobdreamday bezoeken ze de ganse dag bedrijven (met de fiets), krijgen ze een lunch en een afsluitend moment. Timing nog niet gekend.

Nieuws over de arbeidsmarkt

Deinze Industrie stelt actieplan voor: lees hier het artikel dat erover verscheen in HLN

Op maandag 8 april '24 stelde Deinze Industrie haar actieplan van 2024 voor aan de pers. Lees hieronder het artikel dat op HLN verscheen. Om de bedrijven en ondernemers van Deinze nog meer in de kijker te zetten, heeft Deinze Industrie een actieplan voor 2024 klaar....
Jobdreamday Deinze

Ontvang jij binnenkort leerlingen uit het middelbaar in jouw bedrijf?

Jobdreamday Deinze (24.04.2024) is een unieke gelegenheid waarbij je als bedrijf leerlingen uit het 6de en 7de middelbaar uit de regio mag verwelkomen. Tijdens die dag krijgen scholieren uit Deinze een exclusieve blik achter jouw schermen. Jobdreamday is...

Het Jobcafé Deinze 2023 leverde 50 lokale bedrijven veel kandidaten op

Met de huidige algemene demografische situatie en de bijzonder lage werkloosheid in de regio van stad Deinze, is het een kunst om bedrijven te voorzien van voldoende instroom. Daarom blijft het interessant om een jobbeurs te organiseren en in te zetten op een...

Verzeker je van een standplaats op het Jobcafé Deinze 2023 (06.11.2023): laatste 5 plaatsen!

Op het Deinze Industrie Jobcafé 2022 mochten 50 bedrijven uit Deinze en regio in een volle Brielpoort ongeveer 500 bezoekers ontvangen die interesse hadden in een (toekomstige) job. Naast dat mooie aantal, begreep het Deinze Industrie-team uit de evaluaties van...

OCMW Deinze zoekt werkgevers met sociale ingesteldheid

Stad Deine zoekt wergevers die leefloners tewerk willen stellen: zo kunnen ze ervaring opdoen op de arbeidsmarkt. OCMW Deinze doet een oproep aan Deinse ondernemingen om leefloongerechtigden tewerk te stellen in hun onderneming. Geïnteresseerde...

Verzeker je nu al van een standplaats op het Jobcafé Deinze 2023 (6.11.2023)

Eerste inschrijvingsfase Jobcafé Deinze is geopend. Op het Deinze Industrie Jobcafé 2022 mochten 50 bedrijven uit Deinze en regio in een volle Brielpoort ongeveer 500 bezoekers ontvangen die interesse hadden in een (toekomstige) job....

Maak als onderneming met 20 werknemers of meer snel je opleidingsplan op

Om de opleiding van werknemers te ondersteunen verplicht de overheid grotere bedrijven sinds kort om hun medewerkers van de nodige opleidingen te voorzien. Heeft je onderneming 20 of meer werknemers in dienst? Dan is het volgens de wet van 3 oktober 2022 verplicht om...

VERZEKER JE NU AL VAN EEN STANDPLAATS OP HET JOBCAFE DEINZE 2023 (6.11.2023) Eerste inschrijvingsfase tot 15.7.2023 nu geopend.

VERZEKER JE NU AL VAN EEN STANDPLAATS OP HET JOBCAFE DEINZE 2023 (6.11.2023) Eerste inschrijvingsfase tot 15.7.2023 nu geopend. Op het Deinze Industrie Jobcafé 2022 mochten 50 bedrijven uit Deinze en regio in een volle...

Uitnodiging aan ondernemers voor korte inspiratiesessie rond ‘Employer branding’ en toelichting van een nieuwe lokale tewerkstellingsmaatregel voor bedrijven

Wat kan u zelf doen om medewerkers aan te trekken en daarbij te bouwen aan een duurzame samenleving waar iedereen kansen krijgt om te leren en te werken? Medewerkers aantrekken is voor de meeste bedrijven tegenwoordig een moeizaam en complex gebeuren. Met een...

Bedankt aan iedereen die het Jobcafé Deinze bezocht (of er standhouder was)! Schrijf je nu al in voor het Jobcafé op 6.11.2023.

Bedankt aan iedereen die het Jobcafé Deinze bezocht (of er standhouder was)! Schrijf je nu al in voor Jobcafé 6.11.2023.   Op maandag 24.10.2022 mochten 50 bedrijven uit Deinze en regio in een volle...

Links over arbeidsmarkt

PDF Icon Werkwinkel Deinze | PDF Icon VDAB

Suggesties

U heeft nieuws dat op deze pagina hoort te staan? Vul het formulier hieronder in en wij bekijken om uw nieuws zo snel mogelijk hier te plaatsen..

13 + 2 =

Contact to Listing Owner

Captcha Code