De Standaard – Muyters pakt misbruik RSZ-korting 55-plussers aan

door | apr 22, 2017 | arbeidsmarkt, Nieuwsberichten

55-plusser-biedt-werkgever-voordelen.jpg

 

Het heeft alles te maken met recente herstructureringsplannen waarin geen vertrekregeling voor oudere werknemers wordt uitgewerkt. Het personeel blijft op de loonlijst, maar zit gewoon thuis. Dat gebeurde bij KBC (250 werknemers ouder dan 57 jaar), Ethias (186 werknemers ouder dan 60) en ING (1.200 werknemers ouder dan 55 jaar en 10 jaar anciënniteit). Ook Engie Electrabel bewandelt deze piste. Het kondigde deze week aan het personeelsbestand in zijn Brusselse hoofdkwartier met 116 werknemers te verminderen.

De rode draad in al die plannen is telkens oudere werknemers de mogelijkheid te bieden een aanzienlijk deel van hun loon te behouden zonder dat ze nog moeten werken.

‘Als werkgevers hun personeel betalen om thuis te blijven, kunnen wij die toch niet belonen met een korting’

PHILIPPE MUYTERS – Vlaams minister van Economie

Maar dat die bedrijven daarvoor ook nog bij de Vlaamse overheid kunnen aankloppen voor een premie, is volgens Muyters strijdig met de filosofie van de RSZ-korting, namelijk mensen langer aan het werk te houden. Muyters spreekt van een omzeiling van de voorwaarden. ‘Als werkgevers hun personeel betalen om thuis te blijven, kunnen wij hen niet belonen met een korting’.

De Vlaamse minister van Werk voegt daarom een voorwaarde toe. ‘Als de werkgever de korting wil krijgen, zullen de betrokken werknemers effectief moeten werken.’

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken 55-plussers aan te werven of aan de slag te houden, voerde de Vlaamse regering vorig jaar een RSZ-korting in. Het bedrag dat de werkgever krijgt, is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en van het feit of het gaat om een aanwerving of om het langer aan de slag houden van een personeelslid. Voor het langer aan de slag houden, gaat het om een premie van 600 euro (55-59 jaar) tot 1.150 euro (vanaf 60 jaar) per werknemer per kwartaal.

De N-VA-minister gaat de verscherping van de regels koppelen aan controles. De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet. De bedoeling is dat Muyters de ingreep snel voorlegt aan het Vlaams Parlement. (belga)

Contact to Listing Owner

Captcha Code